marți, 26 februarie 2013

Jules Perahim"Comuniştii au fost aceia care au arătat caracterul de clasă profund antisocial al esteticii frumosului în sine şi au militat deschis pentru arta ca fenomen activ în transformarea societăţii."
Jules Perahim

[Iuliş Blumenfeld]

24 mai 1914, Bucureşti – 4 martie 2008, Paris

Autodidact. Dupa absolvirea liceului ‘Libros’ din Bucureşti (1930), a frecventat atelierele unor pictori consacraţi – Costin Petrescu, Nicolae Vermont – dar a abandonat rapid academismul acestora, intrând în anturajul avangardiştilor dâmboviţeni care-şi fermentau scrierile şi revistele pe mesele celebrului stabiliment Lăptăria lui Enache din uliţa Bărăţiei.
Numele de Blumenfeld – câmp de flori – a fost abandonat, exfoliat de sensul său germanic, artistul apelând la întruchiparea denominativă a  petalelor în idiş (perah = floare).
Publică desene în revistele Muci, unu, Alge, Viaţa imediată, dar şi în publicaţiile comuniste Cuvântul liber, Scânteia, Reporter, Tânărul comunist, Meridian, ambele fracţiuni, avangarda şi comunismul, aducându-l în ipostaza proscrisului, suportând şi o scurtă detenţie. În 1932 are o primă expoziţie (picturi, desene, litogravuri), care, deşi în stilul geometric al lui Picasso, îi aduce supranumele de ‘copil teribil al avangardismului’. În 1936 vernisează noi expoziţii, una la Sala Mozart din Bucureşti, o a doua la Sala Arta din Braşov alături de Hans Mattis-Teutsch. Intră în conflict cu extrema dreaptă legionară şi cu Siguranţa, pleacă în Cehia (1938), la Praga, unde se alătură unui grup de avangardă, care-l ajută să aibă o expoziţie în foyeurul Teatrului D38. În 1939 deschide o altă expoziţie pragheză împreună cu Gheorghe Juster. Începerea războiului îl pune din nou pe Perahim în postura de fugar, refugiindu-se în Basarabia sovietică (cu ajutorul lui Teddy Brauner, fratele lui Victor Brauner), unde începe să lucreze ca decorator la Opera din Chişinău. Când frontul războiului trece de Nistru, se refugiază împreună cu teatrul în Caucaz, apoi, în 1942, ajunge în Armenia (probabil la chemarea lui Gh. Juster, care a locuit pe timpul războiului în această ţară din Caucazul sudic), iar primavara anului 1944 îl găseşte la Moscova, în redacţia revistei Ogonek, lucrând ca machetator şi grafician. În această perioadă pregăteşte o suită de lucrări pe temă antifascită, într-un stil abraziv expresionist, o parte din acestea au fost incluse într-o expoziţie satirică – Noua ordine germană în Europa – vernisată la Moscova, reluată în 1945 la Bucureşti, în holul Ministerul Propagandei, redenumit Ministerul artelor şi Informaţiilor (actualul sediu al C.N.C.) sub titlul « Din ororile razboiului » (Perahim se reîntorsese la Bucureşti în 1945 ca reporter, zvonurile suspectau ca ofiţer NKVD).
A fost prima expoziţie care prefigura instaurarea realismului sovietic. Din acel moment cariera lui Jules Perahim capătă o amploare ubicuitară, devine profesor la Institutul de Arte Plastice şi la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (1948-1956), scenograf la Teatrul Naţional Bucuresti, organizator principal al propagandei de partid – realizează afişe şi ilustrează încrâncenat teme ideologice la majoritatea publicaţiilor centrale,  ajustate noii ordini sociale. Este împuternicit să devină comisarul expoziţiilor internaţionale, devine artist emerist al republicii, face parte din comitetul director al revistei umoristice Urzica (1949), iar din 1956 devine redactorul-şef al revistei Arta plastică (până în 1965), iar lista de repere doctrinar-artistice poate continua...

Într-un articol ultra-militant publicat în revista Arta plastică (nr. 2/1961), artistul povesteşte cum a vizionat împreuna cu un grup de tineri, într-un cinematograf din Dudeşti, filmul « Crucişătorul Potemkin », pe care-l întrerupeau cu lozinci clocotitoare de genul ‘Traiască Partidul Comunist’. O sordidă descompunere a unui fost impetuos nonconformist.

În ilustraţia de carte păstrează acelaşi stil apologetic, doar în cărţile de copii se mai întrezăresc reminiscenţe dintr-un grafism sfidător cutumelor academice. În 1959, la Expoziţia internaţională a cărţii de la Leipzig, primeşte medalia de aur.

În 1969, fiind de câţiva ani deposedat de privilegiile maximale avute în perioada ferocizării stalinismului, după ce aproape 30 de ani înfierase decandentul imperialism occidental,  dezertează din raiul comunist, plonjând în putregaiul capitalist, alegând să-şi continue convulsiva viaţă în Franţa.LITERATURĂ PENTRU COPII

1950
Povestiri - Mihail Sadoveanu

1953
Cântecele pădurii tinere (Ed. Tineretului)
versuri

Povestiri - Lev Tolstoi (Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă)
(traducere din lb. rusă: Valeria Sadoveanu, S. Sanielevici)
[il. de Perahim, Al. Alexe, A. Stoicescu, N. Popescu]

1954
Istorisiri vechi şi nouă - Mihail Sadoveanu (Ed. Tineretului)

1956
Nică fără frică - Nina Cassian (Ed. Tineretului)
[cop. & il. color]

1957
Stihuri pestriţe - Tudor Arghezi (Ed. Tineretului, ediţia a II-a, 1960)
[cop. & il. a/n]

1958
Cel mai mare Gulliver - Gellu Naum (Ed. Tineretului)
[cop. & il. color]

Niki der Tapfere - Nina Cassian (Verlag für Fremdsprachige Literatur Bukarest)
[cop. & il. color]
(traducere în lb. germană: Else Kornis)

Mark Twain sau aventurile umorului - Petre Solomon (Ed. Tineretului; Colecţia "Oameni de seamă")
[cop. color & il. a/n]

1959
Niculaie Moromete - Marin Preda (Ed. Tineretului)
[cop. color & il. a/n]

Cartea cu Apolodor - Gellu Naum (Ed. Tineretului)
versuri
[cop. color & il. monocromie]

Trenul trebuia oprit! - Lida I. Golea (Ed. Tineretului)
povestiri

Balul costumat - Anatol France (Ed. Tineretului)
povestiri
(traducere din lb. franceză Jacques Costin)
cop. color & il. la două culori

1961
Poezii - Mihai Eminescu (Ed. Tineretului)
ediţie bibliofilă

Copii cartierului - Cicerone Teodorescu
versuri
[cop. & il. a/n]

1962
Versek (Poezii) - Mihai Eminescu (Ifsújági Könyvkiadó Bukarest)
[cop. & il. color]

1963
Das Buch von Apolodor - Gellu Naum
(traducere în lb. germană: Franz Johannes Bulhardt)

1969
De vorbă cu copii - Vladimir Maiakovski (Ed. Tineretului)
versuri
[cop. color & il. la două culori]
(traducere din lb. rusă: Cicerone Teodorescu)


ALTE CĂRŢI


1930
Bust - Dan Faur (editura unu)
[coperta + portretul autorului]

1932
Petre Schlemihl - Ilarie Voronca (Tipografia "Bucovina")
versuri
[il. a/n de Victor Brauner, Perahim, Michonze]

1933
Roman de dragoste - Gherasim Luca (Colecţia "Alge")

1936
Fontamara - Ignazio Silone (Ed. Kohányi, Cluj-Napoca)
(traducere din lb. italiană: Horia Ion Roată)
[cop. & 8 desene a/n]

Întâmplări în irealitatea imediată - M. Blecher (Ed. Vremea)
[portretul autorului]

1945
Un sătul de viaţă - Paul I. Daniel (Ed. Cartea românească)
[cop. color]

Ninge peste Ucraina - Aurel Baranga (Ed. Veritas)

1945?
19 ilustraţii la "Neînfrânţii" - album de Perahim (Ed. Orizont)

1946
Focul din amnar - Cicerone Theodorescu (Atelierele grafice "Dobrogeanu Gherea")
poem
[portretul autorului + 6 planşe a/n]

Marea furtună - Aurel Baranga (Fundaţia pentru Literatură şi Artă)
versuri

1947
În gura mare - Vladimir Maiakovski (Editura de Stat)
(traducere din lb. Cicerone Theodorescu)
[il. a/n]

1948
Desculţ - Zaharia Stancu (Editura de Stat)

1949
Cântece de galeră - Cicerone Theodorescu (Ed. Victoria)
poeme
[cop. la două culori de G. Tomaziu, il. a/n de Perahim]

Tânăra gardă - A. Fadeev (Ed. Cartea rusă)
[cop. la două culori]

Vocea Americii - Aurel Baranga (Editura pentru literatură şi artă a Societăţii scriitorilor din R. P. R.)
versuri
[două desene a/n]

Atelierul de foc - Boris Polevoi (Editura Confederaţiei generale a muncii)
(traducere din lb. rusă: Alexandru Al. Şahighian, Ştefania Brătulescu)
roman
[copertă]

1950
Poezii - Mihai Eminescu (Editura de Stat)
[planşe color  de Jules Perahim, ilustraţii de W. Siegfried]

1951
Primăvara în colhozul "Pobeda" - N. Gribaciov
(traducere din lb. rusă: Victor Tulbure)

1952
Prima lovitură (3 vol.) - André Stil (Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă)

Revizorul - N. V. Gogol (Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă)
(traducere din lb. rusă: Gabriela Leonte)
[4 planşe color]

1951-1953
Clim Samghim (4 vol.) - Maxim Gorki (Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă)

1953
Vasili Tiorchin.Carte despre ostaş  - A. T. Tvardovski (Ed. Cartea rusă)
roman
(traducere din lb. rusă: Tamara Gane, Cicerone Theodorescu)
[cop. & il. a/n]

Teatru - Lev Tolstoi (Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă)
(traducere din lb. rusă: Natalia Leoveanu, Tamara Gane, Ada Pietrari, Alexandru Kiriţescu, Oscar Lemnaru)
[il. de Perahim & Coca Creţoiu]

1954
Pasărea furtunii - Petru Dumitriu (Ed. Tineretului)
roman

Evgheni Oneghin - A. S. Puşkin (Ed. Cartea Rusă)
roman în versuri
[cop. color & il. a/n; 9 planşe color + portretul autorului]
(traducere din lb. rusă: George Lesnea)

1955
1907 - Tudor Arghezi (Ed. Tineretului)
[cop. de I. Lessen, portretul autorului de Perahim a/n]

Scriu negru pe alb - Virgil Teodorescu (Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă)
poeme
[cop.]

Moromeţii (vol. 1) - Marin Preda  (Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă)
roman
[ilustraţii a/n]

1956
V. I. Lenin - Vladimir Maiakovski (Ed. Cartea Rusă)
(traducere din lb. rusă Cicerone Theodorescu)

150.000.000 - Vladimir Maiakovski (Ed. Cartea Rusă)
(traducere din lb. rusă Cicerone Theodorescu)

1957
Satire - Vladimir Maiakovski (Ed. Cartea Rusă)
(traducere din lb. rusă Cicerone Theodorescu)

Opere - Grigore Alexandrescu (Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă)
[coperta]

1958
Făurari de frumuseţe - Cicerone Theodorescu (Ed. Tineretului)
versuri
[copertă de Perahim / il. de D. Iura (Iurie Darie)]

Proverbe şi zicători - album cu 20 linogravuri de Perahim (Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă)
text de Geo Bogza

1959
Idiotul - F. M. Dostoievski (ESPLA-Cartea Rusă)
roman
(traducered din lb. rusă: Nicolae Gane)

1960
Oţel şi pîine - Ion Călugăru (Editura de Stat pentru Literatură şi Artă; ediţia a III-a)
roman
[cop. a/n pe fond roşu]

1961
Soarele calm - Gellu Naum (Editura pentru Literatură)
poeme
[cop. galben/roşu & il. a/n]

Învăţătorii (vol. 1) - Şerban Nedelcu (Editura pentru literatură)
[coperta monocromie]

1962
Zece zile care au zguduit lumea - John Reed (Ed. Politică, ediţia a II-a)
[copertă & gravuri interioare]

Magnet - Maria Banuş (Editura pentru literatură)
versuri
[copertă: inserţie titlu pe fond roşu; il.]

1964
Vasul morţii - B. Traven (Editura pentru Literatură Universală)
roman
[cop. & il. a/n]

Vârtej - Dorina Rădulescu (Editura pentru literatură)
roman
[cop. color ; colaj foto a/n]

1968
Pentru cel ales - Dumitru Popescu (Ed. Tineretului)
antologie de versuri 1948-1968

Trădarea lunii - Alexandru Jar (Editura pentru literatură)
roman
[coperta]

Stăpâna viselor - Constantin Nisipeanu (Editura pentru literatură)
versuri
[cop. a/n + portretul autorului]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu