duminică, 8 iunie 2014

Gheorghe Adoc
[Gheorghe Adoc]

22 februarie 1926, Socodol, Arad

Studii: I.A. P. “Nicolae Grigorescu”, prof. M.H. Maxy, Jean Al. Steriadi, Simion Iuca (1953)

Colectând repere pentru a institui un patrimoniu documentar despre Gheorghe Adoc am fost proiectat în elanul unei ţesături dense, un fel de pod biografic care scurtează distanţa dintre ramurile artelor plastice : grafician, gravor, ilustrator de carte, medalist, chiar şi caricaturist cum indică una din surse (cf. Graphistes roumains contemporains, Artis, 1983), dar mai ales sculptor – ipostaze, la o rezumativă retrospectivă, ce definesc parcursul carierei artistice a lui Gh. Adoc.

Autor al unor lucrări monumentale – Statuia Independenţei din Iaşi, în colaborare cu soţia sa, Gabriela Manole-Adoc – sau a unor basoreliefuri şi busturi plasate în ţară şi străinătate, artistului i se poate dilua statutul de grafician de carte, dar cine răsfoieşte cărţile pentru copii ilustrate de Gh. Adoc descoperă că această îndeletnicire, minoră şi paradoxală opţiune în raport cu monumentalitatea sculpturii,  nu a fost un moft pentru artist. Debutul în zona editorială, chiar în anul absolvirii studiilor plastice, 1953, prin ilustrarea romanului « Neamul Şoimăreştilor » de Mihail Sadoveanu, printr-o compoziţie statuară, fotografică, cu linii clar conturate, detaliind expresiv personajele şi decorurile sobre, reliefate şi de folosirea alb/negrului, indică o tenace pregătire clasică, dar trădând o rigiditate sau o lipsă de curaj de-a înfrunta doctrina timpului. Gh. Adoc va rămâne ataşat de proza istorică sau moralizatoare, preferată de ideologia acelor ani, păstrând acelaşi stil grafic, fără a fi stârnit adversiunea cenzurii contemporane, iar la o privirea actuală nu putem decât aprecia bunul meşteşug al artistului.

ilustraţie din revista Pogonici
(nr. 1/1953)

După 1965, când sufocarea ideologică s-a mai temperat, se observă şi o schimbare de stil ilustrativ, Gh. Adoc renunţând la încrâncenare liniei, epurează planşa de elemente decorative excesive, introduce laviul cu intenţia de-a propune o temă ludică privirii cititorilor, dar această benefică împrospătare de stil nu va avea urmări pe termen lung, Gh. Adoc practic încheindu-şi cariera de ilustrator de carte simultan cu destrămarea editurii Tineretului, de fapt o reajustare editorială, iar la nou-numita editură pentru copii - Ion Creangă – nu-i va fi publicată decât o singură carte, în 1971. A publicat ilustraţii şi în revistele pentru copii, mai ales în anii ’50-’60.

Pentru mai multe amănunte biografice despre viaţa şi opera lui Gheorghe Adoc se pot consulta monografia « Gheorghe Adoc. Gabriela Manole Adoc » de Marina Preutu (Ed. Meridiane, 1987) sau fişa biografică a artistului pe pagina-web sculpture.ro1951
La cămin - Ana Tudoraș (Ed. Tineretului)
proză
[cop. & il. a/n]

1953
Neamul Şoimăreştilor - Mihail Sadoveanu (Ed. Tineretului)
[cop. & il. a/n]

1954
Chiriţa în Iaşi - Vasile Alecsandri (Ed. Tineretului; Colecţia "Biblioteca şcolarului")

Tinereţe furată - Em. Rucăr (Ed. Tineretului a C.C. al U.T.M.)
[cop. monocromie & vignete a/n]

1955
În valea marelui fluviu - Felix Aderca (Ed. Tineretului; Colecţia "Cutezătorii")

Opere (2 vol.) - Arkadii Gaidar (Ed. Tineretului)
(traducere de Nicolae Gumă, Otilia Cazimir)

Nuvele alese - Gala Galaction (Ed. Tineretului; Colecţia "Biblioteca şcolarului")

1956
Moş Ioniţă Făt-Frumos - Constantin Nisipeanu (Ed. Tineretului)
[cop. & il. monocromie]

Statueta de fildeş - Kallanga Abdalla (Ed. Tineretului)

1958
Copii, babe şi moşnegi - Constantin Nonea (Ed. Tineretului)
[cop. color & il. a/n]

1960
Cerbul de aur (Ed. Tineretului, Colecţia "Înşir-te mărgărite")
basme

1961
Un călăreţ pierdut în stepă: din vremea lui Petru cel Mare - Felix Aderca (Ed. Tineretului)
[cop. color & il. a/n]

1963
Crîncu, vânătorul codrului - I. Pop Reteganul (Ed. Tineretului)

1965
Bunicul şi Bunica - Barbu Şt. Delavrancea (Ed. Tineretului)
[cop. & il. color]

Vrancea - Eusebiu Camilar (Ed. Tineretului)
povestire
[cop. & il. color]

Poveştile pădurii - Dragoş Vicol (Ed. Tineretului)
[cop. & il. color]

1966
Basme noi - Mihail Lungianu (Ed. Tineretului)

1968
Păcală în satul lui - Ion Slavici (Ed. Tineretului)

1971
Aventurile lui Ţîncu-Năzdrăvanul - Dragoş Vicol (Ed. Ion Creangă)
[cop. color & il. la două culori]


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu