miercuri, 25 februarie 2015

Victor Ion Popa


[autoportret]Victor Ion Popa  –  scriitor, regizor şi illustrator pentru copii
de Cătălin-Andrei Teodoru"Victor Ion Popa ... a fost un mare portretist cu pensula și cu creionul. Să ne înțelegem: un portretist din linia meșterilor de odinioară ..."
Tudor Arghezi


Desenator, grafician, caricaturist, pictor, scenograf, sculptor şi cronicar artistic, într-un cuvânt  un artist plastic desăvârşit, artistul publică desene şi cronici de artă în reviste ca Versuri şi proză, Rampa, Hiena, Ora, Gândirea, Sburătorul literar, Revista Vremii, Izbânda, Reporter, Vremea, Ordinea, Dimineaţa, Adevărul literar şi artistic, Boabe de grâu, Calendarul, Cuvântul, Revista copiilor şi a tinerimii, Dimineaţa copiilor, Viaţa românească, Universul literar, Sociologie românească, Revista Fundaţiilor Regale pentru literatură şi artă, Gândirea ş.a.
Debutează cu primele desene în 1916 la Iaşi în revista Versuri şi proză.
În 1920 vine la Bucureşti şi se angajează redactor şi desenator la „Revista copiilor şi a tinerimii“,fondată de G. Costa-Foru în 1913, unde publică desene alături de Marin Iorda. În Revista copiilor şi a tinerimii a publicat vignete, desene şi benzi desenate cu personajul Berşki Lajos.


Înfiinţează în 1921 alături de B’Arg, N.N. Tonitza, S. Maur, Iosif Ross, Iosif Steurer, Dan Berceanu, Gruia Păunescu, Brutus Haneş, Gic şi Ginsberg, Societatea Umoriştilor Români, şi participa la cele trei saloane oficiale ale societăţii cu lucrări grafice şi sculpturi-caricatură, fiind revelaţia acestor saloane, aducând noutăţi în tehnica portretistică, folosind o caricatura neşarjată, o adevarată caricatură psihologică.

Mai colaborează cu desene  şi la revista pentru copii „Dimineaţa copiilor“ în 1924, alături de graficieni talentaţi precum Marin Iorda, Dem Demetrescu, Dragoş Păunescu, C. Benedek, Anatol Sirin.


Scrie piese de teatru pentru copii 'Papusa cu piciorul rupt', 'Pufusor si mustacioara', 'Câinele-cârciumar', 'Tuşcă, puşcă, piţigoi şi feeria', 'Basme sau povestea povestilor din lumea basmelor' s.a. unele dintre ele fiind publicate şi illustrate chiar de el. În 1925 începe o prodigioasă carieră în domeniul teatral: director de scenă la Teatrul Popular, iniţiator al unui teatru pentru copii, pune în scenă piese sale de teatru pentru copii.


Deasemeni a scris romanul pentru copii Sfârlează cu fofează (1936) care este povestea unui copil de ţăran, Toader Mândruţă, al cărui vis e să ajungă aviator. Ilustrează manual şcolare, abecedarul Vreau să citesc! de Marin N. Biciulescu (peste 300 de ilustraţii)  şi o  carte de citire a aceluiaş autor, Mai departe. Ilustrează cartea de versuri pentru copii a lui Moş Grigore Sfătosul, şi o carte de versuri a lui Ioan V. Tassu. Diverse proiecte ilustrare cărţi şi calendare pentru copii


(coperta de Emil Nicolescu)


LITERATURA PENTRU COPII
Poezie
a) în periodice
— Pastel, Revista copiilor şi a tinerimii, an. VII, nr. 43, 1 noiembrie 1919.
— Cîntec de leagăn, Revista copiilor fi a tinerimei, Bucureşti, an. VII, nr. 47, 29 noiembrie 1919.
— Pagina hazlie. Păţania lui Lajoş, Revista copiilor şi a tinerimii nr 279, 21 octombrie 1920.
— Tristă noapte de Crăciun. Urmi copil neascultător. Revista copiilor şi a tinerimei, Bucureşti, an. IX, nr. 1, 6 ianuarie 1921 j 24 de¬cembrie 1920.
b) în manuscris
I — E primăvară... (Aflat în biblioteca I. Dragomirescu)

Proză
a) în periodice
— Soldatul Fălfăloaia, Revista copiilor şi a tinerimii, nr. 3, 20 ianuarie 1921.
b)         La radio
— Scrisoare lui Gheorghieş (în loc de Gazeta sătenilor). Comitetul de radioteleviziune, dosar nr. 8/96, 12 aprilie 1936, fişa 66.
— Gazeta sătenilor, Comitetul de radioteleviziune, dosar 8/36, fişa 54, 24 mai 1936
— Gazeta copiilor (Ţuşcă — Puşcă — Piţigoi), Comitetul de radio-televiziune, dosar nr. 8/1936 „Emisiuni diverse pentru săteni", fişa, nr. 43, 19.XI.1936.

TEATRU PENTRU COPII
a)         Volume publicate
—         Păpuşa cu piciorul rupt, un act în versuri pentru copii, Bucureşti, 1926, 63 p. (din publicaţiile Casei Şcoalelor. Teatru şcolar). Repre-zentată pentru prima data la teatrul Ligii Culturale în regia lui V. I. Popa, în 1926. 
—         Pufuşor şi mustăcioară — un act în versuri pentru copii, Bucureştii,1916, 48 p. (din publicaţiile Casei Şcoalelor. Teatru şcolar). Reprezentată pentru prima data la teatrul Ligii culturale, în regia lui Victor Ion Popa, în 1926.
—         Teatrul sătesc şi teatrul pentru copii (Cf. anterior).
b)         Volume în manuscris.
—         Basm, sau povestea poveştilor din lumea basmelor. Scenariu extras din basmele populare şi aranjat pentru reprezentare sub cerul deschis, la Snagov în pădure, pe ţărm şi pe apă, 1932, iulie.
—         Cenuşăreasa, feerie într-un act (înainte de 1935). (Apud Lucrări de acelaşi autor, la sfîrşitul volumului Acord familiar, 1935.)
—         Ţuşcă — Puşcă la ferma (anunţat ca viitoare premiera la 1 mai 1943, semnata cu pseudonimul G. A. Hamza, la Teatrul Munca şi lumină).
—         Câinele cârciumar, comedie într-un act, în versuri, ca sa fie jucata de copii, de V. I. Popa. —        Sfînta Vineri de Victor Ion Popa (anunţată ca viitoare premiera, la 1 mai 1943, la Teatrul Muncă şi lumină).
—         Mss. B.A.R. — Insula leneşilor — un act în versuri pentru copii, fragment aflat şi în Biblioteca I. Dragomirescu.
—         Şcoala lui Papuc. La radio (dosarele Comitetului pentru radiodifuziune).
—         Tuşcă, Puşcă, Piţigoi (idem).
—         Inima de mamă — basm dramatizat în 6 tablouri după Galina şi Andersen de B. A. Borozano. Dramatizat în româneşte de Tudor Călin şi adaptare scenică de V. I. Popa, noiembrie 1939.
—         Mihail — poveste de Leon Tolstoi, piesă pentru copii, dramatizare de V. I. Popa.


PLASTICA PENTRU COPII
CARICATURI ŞI DESENE
a) în volume
— Biciulescu M., Ion V. Tasu: Mai departe. Carte de cetire pentru clasa IlI-a primară urbană, 120 desenuri noi şi originale de Victor Ion Popa. Ediţia a Il-a (192...), Buc. 312 p. (ediţia I necunoscută).
 — Tassu I. V. — Pe placul nostru, versuri pentru copii, cu desene de Victor Ion Popa, Bucureşti, 1923.
 — Biciulescu (Marin N.): Vreau să citesc! Abecedar (partea I-a şi partea a II-a), pentru clasa I primară. Ilustraţiuni de Victor Ion Popa. Ediţia a VlII-a, Buc., 1934, 144 p. + 4 pl. Ediţia a IX-a, Buc. 1935 (celelalte ediţii anterioare, necunoscute).
 — Moş Grigore Sfătosu — Versuri pentru copii, cu desene de Victor Ion Popa f.a. [1935].b) În periodice
— Judecata lui Akbar (traducere după Morgand) (caricatură), Revista copiilor şi a tineretului, nr. 41, 18 octombrie 1919.
— Vignete — Cap de savant, Vine toamna, etc. Revista copiilor şi a tineretului, nr. 42, 25 octombrie 1919, ibidem, nr. 43, 1 noiembrie 1919.
— Vignete : Scene din războaiele 1877—78, 1916—1918 etc. Revista copiilor şi a tineretului, nr. 44, 8 noiembrie, 1919.
— Soldat povestind copilului scena din război. ibidem, nr. 46, 22 no-iembrie 1919, repetă în nr. 49, decembrie 1919.
— Jurjaille în paradis (Caricatură la schiţa lui Alphonse Daudet) Revista copiilor şi a tineretului, nr. 47, 30 noiembrie 1919.
— Fierarul din Edinburg (Caricatură la trad. după Morgard) Revista copiilor şi a tineretului, nr. 48, an. I, 6 decembrie 1919.
 — Mama şi copilul — desen, ibidem, nr. 49, 13 dec. 1919.
— August prostul, ibidem, nr. 50, 20 dec. 1919.
— Ion Năzdrăvanul (Ilustraţie la basmul lui I. C. Vissarion) ibidem, nr. 50, 20 dec. 1919.
— Dorobanţ (desen), ibidem, nr. 8 din 20 martie 1920.
— Salamandra albastră — vignetă — ibidem, nr. 8 din 20 martie 1920.
— Car cu boi — vignetă — ibidem, nr. 9 din 27 martie 1920.
— Isus după Guido Reni (1575—1642) Italia, ibidem, nr. 9, 27 martie 1920.
—         Vignetă la în pădure de A. Vlahuţa, ibidem, nr. 15.
—         Şoarecii — vigneta — ibidem, nr. 18, din 23 mai 1920.
—         Laps — ibidem, nr. 27, 21 octombrie 1920.
—         Mormantul ostaşului, ibidem, nr. 31, din 25 noiembrie 1920.
—         Ilustraţie la „Păţania puiului de leu" — poveste arabă de Nestor Urechia, ibidem, nr. 35, decembrie 1920.
—         Ţăran cu plugul — vigneta — Revista copiilor şi a tineretului,nr. 7, 17 februarie 1921.
—         Peisaj de munte — vigneta — ibidem, nr. 8/1921.
—         Pisoi — vigneta — ibidem, n. 16/1921.
—  Bătrână cu o găina — vigneta — ibidem, n. 16 şi 28, 20 oct. 1921,
—         Coco şi August Prostul îşi bat joc de un gardist — vigneta — ibidem, nr. 25, din 14 decembrie 1922.
—         Copil rezemat de copac — vigneta — ibidem nr. 26, 21 decembrie 1922.
—         Plugar — vigneta — ibidem, nr. 27/1922.
—         Copil pe cal, Drumul cu nuci, Copii în pădure — vignete — ibidem, nr. 2, ianuarie 1923.
—         Copil citind, coperta revistei Dimineaţa copiilor, an. I, nr. 27, 17 august 1924.
—         Copil neascultător, ibidem, nr. 28, 24 august 1924.
—         Copil speriat de un câine, ibidem, nr. 30, 7 sept. 1924, ibidem, nr. 75, 9 iulie 1925.
—         Bunica şi doi nepoţi citind revista, ibidem, an. I, nr. 36, 19 oct. 1924.
—         Copii la polizor, ibidem, nr. 40, 16 noiembrie 1924.
—         Copii în cuibul berzelor, ibidem, nr. 41, 24 noiembrie 1924.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu