joi, 7 noiembrie 2013

Adrian C. Ionescu


[Adrian Ionescu]

n. 17 ianuarie 1928, Focşani

Studii: Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti, secţia grafică (1962), prof. Vasile Kazar, Simion Iuca, Gheorghe Ivancenco.

Stabilit la Braşov în primii ani postbelici, Adrian Ionescu a activat în învăţământul preuniversitar, frecventând şi viaţa artistică locală. În 1953 debutează ca artist plastic amator la o expoziţie de pictură regională. În 1962 absolvă Institutul de Arte Plastice şi devine redactor artistic la diferite edituri.

În ilustraţia de carte, Adrian Ionescu este, la propriu, un creionard. Instrumentul principal al lansării spectacolului ilustrativ sunt creioanele colorate, care îşi arată evidenta nervură a haşurii, se întrevede freamătul vârfului de creion ce escaladează porozitatea hârtiei, deplasând faldurile unui indiscret laborator de migălire al grafismului povestitor. Stilul simplu, cu personaje corect articulate, nu impune un tumult al privirii, ci o participare directă în naraţiune. Tema majoritară a cărţilor ilustrate de Adrian Ionescu este una istorică, cu aplombul superlativ indicat de ideologia timpurilor, ceea ce a impus şi o anumită rigurozitate a abordării stilistice din parte artistului, dar şi aşa, grafismul şi cromatica lui Adrian Ionescu rămân o sursă de bucurie vizuală.

A participat la importante saloane internaţionale de carte ilustrată : Bratislava (1969, 1971, 1973), Bologna (1970, 1971, 1973), Leipzig (1971), Brno (1980), Moscova (1979). A realizat coperte şi ilustraţie de carte pentru editurile Tineretului, Ion Creangă, Minerva, Albatros, Cartea Românească, Militară. A lucrat şi grafică publicitară.1964
Neamul Şoimăreştilor - Mihail Sadoveanu (Ed. Tineretului; Colecţia "Cutezătorii")

1965
Üstüne sau colina goală - Radu Boureanu (Ed. Tineretului)
povestiri

1966
Dreptatea lui Ion-Vodă - Victor Eftimiu (Ed. Tineretului)
[cop. & il. color]

Fraţii Jderi - Mihail Sadoveanu (Ed. Tineretului; Colecţia "Cutezătorii")
roman istoric

1967
Kira-Kiralina (Ed. Tineretului)
baladă
[cop. & il. color]

Uimitoarele aventuri a misiunii Barsac - Jules Verne (Ed. Tineretului)
roman (traducere din lb. franceză: Gellu Naum)
[copertă: desen & colaj foto; fără ilustraţii]

Făt-Frumos (Ed. Tineretului; Colecţia "Biblioteca şcolarului")
basme populare româneşti

1968
Vânzarea de frate - Eugen Barbu (Ed. Tineretului)
nuvele
[copertă color; fără ilustraţii]

Din vremuri voievodale - Victor Eftimiu (Ed. Tineretului)

1969
Povestea vieţii mele - Hans Christian Andersen (Ed. Tineretului)
ediţie prescurtată (traducere: Teodora Popa-Mazilu)

Pandurul. Tudor Vladimirescu - Bucura Dumbravă (Ed. Tineretului)
roman

Eu, Claudius, împărat... - Robert Graves (Ed. Tineretului)
roman 
[copertă color; fără ilustraţii]

Pasteluri - Vasile Alecsandri (reeditare Ed. Ion Creangă, 1984)
[cop. & il. color]

1970
Panciatantra (Ed. Ion Creangă; reeditare 1972)
povestită pe înţelesul copiilor de Mihai Spăriosu 
[cop. & il. color]

Copilul minune - Theodor Bălan (Ed. Ion Creangă)

1972
Punguţa cu doi bani - Ion Creangă (Ed. Ion Creangă; reeditare 1978, 1988)
ediţie în lb. maghiară:  Kukurikú, nagy bojár ! Élt egyszer egy öregasszany meg egy öreg ember (trad:Sütö András; Ion Creangă Könyvkiadó) 

ediţie în lb. engleză: The purse with coppers two (trad: Ana Cartianu, The Ion Creangă Publishing House)
[cop. & il. color]

ediţie în lb. germană: Das Säckel mit den zwei Groschen ; Es waren einmal eine Alte und ein Alte (trad: Harald Krasser, Ion Creangă Verlag)

1975
Logofătul Dragu - Vasile Mănuceanu (Ed. Albatros; Colecţia "Cutezătorii")
[copertă color; fără ilustraţii]

1980
Comoara Crăişorului - Gheorghe Sireteanu (Ed. Albatros; Colecţia "Cutezătorii")
[copertă color; fără ilustraţii]

Măreţul rege Burebista - Grigore Băjenaru (Ed. Ion Creangă; seria "Virtuţi strămoşeşti")

1981
Eroi la 16 ani  - Alexandru Daia (Ed. Ion Creangă)
jurnal de război 1916-1918: din însemnările unui cercetaş

Moara cu noroc - Ioan Slavici (Ed. Ion Creangă; Colecţia "Biblioteca şcolarului" nr. 114)
[copertă color, fără ilustraţii]

1982
Fata din dafin - Grigore Băjenaru (Ed. Ion Creangă)
poveşti

1983
Ispirescu. împăratul basmelor - Grigore Băjenaru (Ed. Ion Creangă)

Stejarul din Borzeşti - Eusebiu Camilar (Ed. Ion Creangă; Colecţia "Biblioteca şcolarului")

1984
Povestiri de vitejie - Grigore Băjenaru (Ed. Ion Creangă)

Stejarul corbului alb - Haşa Gligor (Ed. Facla)

1985
Iarba fiarelor - Alexandru Predescu (Ed. Albatros; Colecţia "Cutezătorii")
roman istoric

Drumul spre pace - Marin Lungu (Ed. Ion Creangă)
roman

Cetatea de sidef - Tudor George (Ed. Ion Creangă)
versuri

1986
Într-un tril doi visători Mihail şi Thor - George Suru (Ed. Facla)
povestiri
[cop. & il. color]

1987
De veghe la Dunăre şi mare - Ada Orleanu (Ed. Ion Creangă; Colecţia "Virtuţi strămoşeşti")
[cop. color & il. a/n]

De ziua Republicii - Dumitru Almaş (Ed. Ion Creangă; Colecţia ABC)
[cop. & il. color]

Meşterul strică tot şi alte povestiri - Marin Iorda (Ed. Ion Creangă; ediţia a II-a)
[copertă color de Adrian Ionescu; il. a/n de Marin Iorda]

1988
Porţile de fier - Liviu Dobrea (Ed. Facla)
povestiri
[cop. & il. color]

Minunata călătorie a Selmei Lagerlöf în lumea lui Nils Holgersson - Domnica Filimon (Ed. Albatros)
studiu monografic
[copertă color; fără ilustraţii]

1989
Cartea cu vieţuitoare - Tudor Opriş (Ed. Ion Creangă)
[copertă şi prezentare grafică: Adrian Ionescu; il.: Valentin Tănase, Lucreţia Smalenic)

Domnu-Vucea - Barbu Ştefănescu Delavrancea (Ed. Ion Creangă; seria "Lectură şcolară")
nuvele

1990
Limir-Împărat - Ioan Slavici (Ed. Ion Creangă)
[cop. & il. color]

1991
Torţă peste veacuri - Gheorghe Alfiri (Ed. Ion Creangă)
[cop. & il. color]

199?
Alba ca zăpada şi cei şapte pitici - Fraţii Grimm (Ed. Garamond Junior)
[cop. & il. color]

1993
Animale firoscoase: din basmele românilor (Ed. Junior, seria "Biblioteca Junior Club")

1994
Prietenul din junglă - Alexandre Dumas (Ed. Levant)
(traducere din lb. franceză: Bogdan Bădulescu)

1995
Cele mai frumoase colinde de Crăciun (Ed. Doina)
selecţie de George Zarafu
[cop. & il. color]

1996
Sami, maimuţica năzdrăvană - Robert Ostermann (Ed. Excelsior, Timişoara)
(traducere: Bogdan Bădulescu)

Făt-Frumos din lacrimă - Mihai Eminescu (Ed. Gemina)

1997
Colinde şi rugăciuni pentru copii - Marieta Nicolau Plămădeală (Ed. Junior)

Ţugulea, fiului unchiaşului şi al mătuşei - Petre Ispirescu (Ed. Europrint, Bucureşti)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu